Femme Fatale er et kraftfelt af lys.
Femme Fatale ser verden gennem et sort hår, et sort filter, der tydeliggør hvor der er lyst.
Femme Fatale har aldrig berørt verden med sine hænder.
Femme Fatale dukker op og forsvinder.
Femme Fatale er forbundet med det flydende.
Femme Fatale serverer det flydende.
Femme Fatale serverer andre deres egen værdi.
Femme Fatale fremhæver det eksklusive.
Femme Fatale gør det ordinære ekstraordinært.

20210907 Cards