Persona Non Grata

PERSONA NON GRATA arbejder aktivistisk i mødet mellem virkelighed og fiktion; de konfronterer virkeligheden med teatrale greb såsom dukketeater, masker og installation. PERSONA NON GRATA består af scenograf Mai Katsume, lysdesigner Mathilde Hyttel, instruktør Astrid Lindhardt og produktions- og forestillingsleder Freja Forsman. De ser sig selv som et performance community, fordi der findes en invitation i alle deres værker om at være delagtig. PERSONA NON GRATA har eksisteret siden de fandt sammen på Den Danske Scenekunstskole i 2021 for at intervenere den fastfrosne institution. De bruger deres egne kroppe som afsæt i undersøgelser af menneskelige positioner og hierarkier i relation til alt fra institutioner og koloniale forhold til prisuddelinger og krig. PERSONA NON GRATA er en forening hvis bestyrelse består af Storm Møller Madsen, Lene Bang Henningsen & Asger Kudahl. 

PERSONA NON GRATA skaber scenekunstneriske værker og inviterer til et nyt performativt oprør gennem fiktionen. PERSONA NON GRATA  tror på, at performativitet har potentialet til at være en revolutionær praksis, hvor tænkning sker sammen med handling og ikke adskilt. De placerer sig selv midt i samtidens politiske kriser for at konfrontere dem og finde udveje fra de systemer, de indgår i og er underlagt. 

JOIN THE ACTION

 

Persona Non Grata

SPEJL DIG SELV 

Forhold dig til dig selv. 
Din tilstedeværelse ændrer andres. 
Tro ikke at du kommer neutral. Det er der ingen, der gør.

NO DISCLAIMERS 

Frisættelse til direkthed, ærlighed og mod i arbejdet.
Nedbrydning af kreativt hindrende filtre.
At byde ind i noget, og ikke ind med noget. 
Frisæt dig selv fra forbeholdet

HVIS DU VIL HA’ DET SÅ TA’ DET 

Persona Non Grata serverer dig et tilbud.Agens kommer ikke til dig. 
Opsøg og faciliterer det du længes efter

MAGISK REALISME

Vi læser realismen og konfronterer den med det magiske.
Vi gør oprør gennem fiktionen
Vi skaber heterotopier 
We make the strange familiar

KOM SOM

Kom som er en inspirations praksis.
Kom som er intervention af den vanlige gøren og væren
Kom som muliggør nye perspektiver via forskydning og ændret fokus.

THE NEED 

En forandring af virkeligheden gennem fiktion 
En reaktion på et ønske som ikke er blevet imødekommet 
Et opgør med løgnen 
En persona fødes som tilbud om en ny sandhed

SCORES 

Alle skal kunne performe alt.
Ingen persona er forbeholdt eksklusivt en person.
Et score opstiller en ramme du skal udføre.
Vores værker er lavet af scores.

DOKUMENTATION SOM VÆRK 

Kort, Instagram, Hjemmeside
En essens af vores praksis
En invitation til at træde ind i Persona Non Grata
Opløs dig selv, spejl dig selv, skab dig selv på ny

HAD MOD HEALING 

En tematik.
En dramaturgi.
En nulstilling.
En forandring.

AT INKLUDERE

Du er nødvendig for rummet. 
Du deltager. 
Persona Non Grata er et spejl.
Du vælger om du vil se ind i det.