Mother Of

Mother of drager omsorg.
Mother of tager dig metaforisk i sin favn.
Mother of omslutter dig i et lydtæppe.
Mother of forbindes med rensende vand.
Mother of forbereder dig på det næste, der skal ske.

20210907 Cards